Loading...

Băng belt cong – Portec Belt curve

Băng belt cong – Portec Belt curve

Mô tả: Portec belt curve vận hành với tốc độ 2m/s bằng truyền động xích, giúp giảm ma sát giữa belt và trục truyền động. Giảm thiểu việc căng chỉnh belt và thay thế phụ tùng nhanh chóng.

Mô tả

Mô tả: Portec belt curve vận hành với tốc độ 2m/s bằng truyền động xích, giúp giảm ma sát giữa belt và trục truyền động. Giảm thiểu việc căng chỉnh belt và thay thế phụ tùng nhanh chóng.

Thông số kỹ thuật: