Loading...

Băng tải dẫn hướng – Alignment Conveyor

Băng tải dẫn hướng – Alignment Conveyor

Mô tả: Điều chỉnh đường đi của kiện hàng, tập trung qua trái hay qua phải. Phù hợp với các vị trí trước máy in nhận, máy đọc mã code, cân trọng lượng…

Mô tả

Mô tả: Điều chỉnh đường đi của kiện hàng, tập trung qua trái hay qua phải. Phù hợp với các vị trí trước máy in nhận, máy đọc mã code, cân trọng lượng…

Thông số kỹ thuật: