Loading...

Băng tải xoắn – Spiral Lift

Băng tải xoắn – Spiral Lift

Mô tả: Interroll Spiral Lift vận chuyển các hộp, khay và hàng hóa ở tất cả các hình dạng và kích cỡ cho một loạt các ngành công nghiệp. Spiral lift có sẵn với độ tăng 45 °, cực kỳ yên tĩnh trong quá trình hoạt động và có bước vận hành nhỏ, cho phép sử dụng tối ưu không gian. Các mắc xích chồng chéo cung cấp sự an toàn bổ sung cho người vận hành. Các thiết kế đã được chứng minh với ma sát lăn và vòng bi cao su hóa cho phép ma sát ít hơn, có thể dẫn đến tiết kiệm đáng kể năng lượng. Nhờ vào hệ thống xích tự căng của nó, thiết bị spiral lift mới hạn chế được việc bảo trì thườn xuyên. Việc thay thê mắc xích rất dễ dàng vì vậy thời gian ngừng hoạt động có thể giảm xuống mức tối thiểu.

 

Danh mục:

Mô tả

Mô tả: Interroll Spiral Lift vận chuyển các hộp, khay và hàng hóa ở tất cả các hình dạng và kích cỡ cho một loạt các ngành công nghiệp. Spiral lift có sẵn với độ tăng 45 °, cực kỳ yên tĩnh trong quá trình hoạt động và có bước vận hành nhỏ, cho phép sử dụng tối ưu không gian. Các mắc xích chồng chéo cung cấp sự an toàn bổ sung cho người vận hành. Các thiết kế đã được chứng minh với ma sát lăn và vòng bi cao su hóa cho phép ma sát ít hơn, có thể dẫn đến tiết kiệm đáng kể năng lượng. Nhờ vào hệ thống xích tự căng của nó, thiết bị spiral lift mới hạn chế được việc bảo trì thườn xuyên. Việc thay thê mắc xích rất dễ dàng vì vậy thời gian ngừng hoạt động có thể giảm xuống mức tối thiểu.

Thông số kỹ thuật: