Loading...

Các kiểu điều khiển của con lăn động cơ EC310

Các kiểu điều khiển của con lăn động cơ EC310

DriveControl: Điều khiển start/stop riêng lẽ, dùng chung với PLC

ZoneControl: Điều khiển start/stop theo vùng, không cần PLC

MultiControl: Điều khiển start/stop nhiều con lăn động cơ EC310, có thể dùng chung với PLC và kết nối qua PROFINET, EtherNet/IP or EtherCat

Mô tả

Card điều khiển:

  • DriveControl: Điều khiển start/stop riêng lẽ, dùng chung với PLC

  • ZoneControl: Điều khiển start/stop theo vùng, không cần PLC

  • MultiControl: Điều khiển start/stop nhiều con lăn động cơ EC310, có thể dùng chung với PLC và kết nối qua PROFINET, EtherNet/IP or EtherCat