Loading...

Con lăn cong KXO

Con lăn cong KXO

Ứng dụng: Chế tạo băng tải con lăn cong. Khắc phục hàng hóa rơi khi qua đoạn cong.

Chất liệu nhông: Nhựa kỹ thuật, sắt mạ kẽm

Danh mục:

Mô tả

Ứng dụng: Chế tạo băng tải con lăn cong. Khắc phục hàng hóa rơi khi qua đoạn cong.

Chất liệu nhông: Nhựa kỹ thuật, sắt mạ kẽm

Truyền động: Xích RS, đai tròn, đai thang, đai V