Loading...

High Performance Divert (HPD)

High Performance Divert (HPD)

Mô tả: Thiết bị chuyển hướng HPD được sử dụng để chuyển hướng cho kiện hàng, tốt nhất là với bề mặt đáy trơn nhẵn, ở các góc khác nhau trên một đường sang phải hoặc sang trái. HPD có 1 cchas truyền động:

– HPD 24-V, trong đó động cơ 24-V được sử dụng để chạy thẳng và xoay

– HPD 400 V trong đó động cơ 400V sử dụng để chạy thẳng còn chuyển động xoay dùng động cơ 24V

 

 

Mô tả

Mô tả: Thiết bị chuyển hướng HPD được sử dụng để chuyển hướng cho kiện hàng, tốt nhất là với bề mặt đáy trơn nhẵn, ở các góc khác nhau trên một đường sang phải hoặc sang trái. HPD có 1 cchas truyền động:

– HPD 24-V, trong đó động cơ 24-V được sử dụng để chạy thẳng và xoay

– HPD 400 V trong đó động cơ 400V sử dụng để chạy thẳng còn chuyển động xoay dùng động cơ 24V