Loading...

Pick to light

Pick to light

Pick to light là dung thiết bị chiếu sang tính toán được số lượng vị trí từng loại hàng trong flow rack, vị trí kệ, vị trí làm việc, nơi lưu trữ hàng hóa được chỉ dẫn công nhân nhìn vào đó và soạn hàng nhanh đúng số lượng và vị trí yêu cầu lắp đầy bởi đơn hàng. Ngoài các điều kiện thông thường.

Danh mục:

Mô tả

Tổng thể

Pick to light

Pick to light là dung thiết bị chiếu sang tính toán được số lượng vị trí từng loại hàng trong flow rack, vị trí kệ, vị trí làm việc, nơi lưu trữ hàng hóa được chỉ dẫn công nhân nhìn vào đó và soạn hàng nhanh đúng số lượng và vị trí yêu cầu lắp đầy bởi đơn hàng. Ngoài các điều kiện thông thường.

Hệ thống pick to light tăng tỷ lệ soạn hàng và chính xác các đơn hàng vì giảm thời gian đi lại và sử dụng bán tự động để soạn hàng

Điểm chính trong quá trình soạn hàng đó là đơn giản hóa. Các công nhân bắt dầu quét mã barcode của từng thùng hoặc loại chứa để xuất đi của từng đơn hàng. Hệ thống đèn led sẽ chỉ dẫn trực tiếp nguười soạn hàng đến đúng vị trí lấy hàng, và mô tả vị trị và số lượng cùng lấy, đúng thời điểm, đúng vị trí lấy hàng. Sau khi soạn hàng tất cả các chiếc được công nhân xác nhận hoàng thành nhiệm vụ, và bấm nút ở trên thiết bị. Chúng sẽ bắt đầu tiếp các các vị trí khác và quy trình được lập lại cho các tác vụ đó hoàn thành.

Pick to light được ứng dụng cho khu vực soạn hàng nơi mà công nhân có thể thiết kết để công nhân giảm thiểu thời gian đi lại. Tấc cả các quá trình làm điều phải hoàn thành ở khu vực ó, các đơn hàng hoàn thành sẽ tiếp các đơn hàng tiếp theo.

Pick to light

Giải pháp cho thiết bị này

Giống như các giải pháp khác bỏ sử dụng bằng giấy thì sử dụng pick to light được kết nối giữa hai phần chính đó là phần cứng và phần mềm.

Phần cứng

Hệ thống pick to light nhà cung cấp, có nhiều thiết bị đặc biệt được đưa ra và các thiết bị liên kết với nhau bằng một nền tảng chung. Tấc cả các thiết bị Pick to light các thiết bị phần cứng bao gồm theo từng thiết bị:

Đèn tín hiệu: là hệ thống kết nối giữa hệ thống soạn hàng và người công nhân. Nó là thiết bị ánh sáng để chỉ dẫn vị trí SKU, số lượng đợc mô tả yêu cầu. Sau hoàn thành số lượng được soạn bấm vào nút công nhân xác nhận số lượng hoàn thành. Thiết bị có thể tăng lên hoặc giảm số lượng soạn hàng để mô tả tình trạng thiếu hàng hoặc dư hàng tại điểm soạn hàng.

Hệ thống chữ số mô tả:

Hệ thống dây kết nối với máy chủ

Hệ thống phần mềm điều khiển

Hệ thống điều khiển được nhà sản xuất cung cấp cấp riêng biệt để ều khiển hệ thống đèn để soạn hàng. Hệ thống WCS tích hợp với ERP, WMS.

Ứng dụng

Pick to light được sử dụng tốt khi ứng dụng vận hành tốt cho loại hàng nhỏ chiếm 20% tỷ lệ đơn  hàng 80%. Khu vục soạn hàng bằng đèn cách tiếp cận tốt nhất là nâng cao tốc độ soạn hàng, giảm thời gian duy chuyển, các nhóm hàng chung với nhau, nâng cao hiệu quả, giảm thiểu thời gian đi lại.

Pick to light được ứng dụng trong một số ngành như sau:

– Bán lẻ

– Bán hàng trực tiếp

– Ecommerce

– Thuốc

– Dược phẩm

– Thiết bị tự động hóa

– Sản phẩm sức khỏe và làm đẹp

– Cửa hàng tiện lợi

– Công ty sản xuất, máy tính, điện tử, và linh kiện đi kèm

Lợi ích chính

nhiều thiết bị pick to light dùng để nâng cao hiệu quả, tốc độ, độ chính xác của đơn hàng và chi phí hiệu quả để đảm bảo quá trình đặt hàng, tổng thể về ROI thường đạt được ngay lập tức:

– 30-50% tăng năng xuất soạn hàng

– 9% tỷ lệ chính xác

– Thời gian quay vòng đơn hàng ngắn

– Tăng tỷ lệ dung lượng hàng ra vào

– Giảm thời gian huấn luyện nhân viên

– Nâng cao hiệu quả dịch vụ

– Giảm thiểu chi phí thông qua giảm thiểu nhân công, sai sót, làm lại và chi phí bồi thường.

– Dự báo lượng hàng soạn

– Giảm thiểu chi phí bằng cách bỏ giấy tờ soạn hàng

– Hiệu quả trong quá trình soạn hàng vì số liệu tồn kho và năng lực suất được cập nhật liên tục

Sử dụng hệ thống soạn hàng bằng pick to light

Chi phí do sai sót

Đó là điều quan trọng giảm thiểu chi phí sai sót. Chúng ta có nhiều cách tính toán quá trình soạn hàng sai sót. Những yếu tố ảnh hưởng trong quá trình soạn hàng bao gồm:

– Chi phí bao gồm cho từng loại hàng hóa

– Chi phí nhân công trong quá trình soạn hàng và kiểm tra từng loại hàng trả về

– Chi phí quá trình soạn hàng cho quá trình đổi trả hàng

– Chi phí quá trình đóng hàng lại

– Chi phí quá trình vận chuyển lại

– Chi phí quản lý quá trình trả tiền

– Dòng tiền không được thanh toán bằng hóa đơn

– Tìm ẩn nguy cơ trong quá trình giảm số lượng danh số do quá trình xuất hàng sai

– Chi phí phải hướng dẫn lại nhân viên

– Có thể phải b ỏ hàng vì nếu trả hàng về thì hết hạn sử dụng về mặt shelf life hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Hiệu quả quá trình soạn hàng điểm mạnh và yếu