Loading...

Transfer 24V

Transfer 24V

Mô tả: Transfer 24 V được sử dụng để chuyển hướng hoặc sáp nhập băng tải với con lăn ở góc 90 °. Trong quá trình này, kiện hàng bị thay đổi hướng từ ngang sang dọc hay ngược lại.

Mô tả

Mô tả: Transfer 24 V được sử dụng để chuyển hướng hoặc sáp nhập băng tải với con lăn ở góc 90 °. Trong quá trình này, kiện hàng bị thay đổi hướng từ ngang sang dọc hay ngược lại.

Thông số kỹ thuật