Loading...

Tự nhập tự xuất – ASRS

Tự nhập tự xuất – ASRS

Mô tả: Để đảm bảo sử dụng tối đa khối lượng lưu trữ, tăng tính linh hoạt của việc lưu trữ và tăng tính vận hành của hàng hóa. ASRS là một giải pháp tối ưu.

Danh mục:

Mô tả

Mô tả: Để đảm bảo sử dụng tối đa khối lượng lưu trữ, tăng tính linh hoạt của việc lưu trữ và tăng tính vận hành của hàng hóa. ASRS là một giải pháp tối ưu.

Chọn ASRS khi:

– Cần tối đa hóa lưu lượng trữ pallet

– Tìm kiếm một giải pháp thay thế hiệu quả hơn cho các giải pháp dựa trên cần cẩu

– Cần một hệ thống mô-đun cho phép mở rộng dễ dàng khi yêu cầu về dung lượng và SKU tăng

Xem thêm chi tiết tại: https://www.youtube.com/watch?v=_lxLt95NFA4