Loading...

Ứng dụng kéo belt

Ứng dụng kéo belt

Ưu điểm so với động cơ ngoài:

 1. Lắp đặt: dễ dàng
 2. Vệ sinh: nhanh chóng
 3. Không gian để cài đặt: tiết kiệm
 4. Năng lượng tiêu thụ: ít hơn
 5. Tỏa nhiệt: thấp hơn
 6. Tiếng ồn: nhỏ hơn

Mô tả

Các nền tảng động cơ trống mới từ Interroll kết hợp các khái niệm động cơ khác nhau trong một thiết kế duy nhất và làm cho khách hàng dễ dàng xây dựng hệ thống băng tải riêng của mình. Vì tất cả các động cơ đều có cùng một trục, số lượng các bộ phận khác nhau từ nhà sản xuất thiết bị gốc bị giảm và việc chế tạo băng tải dễ dàng hơn đáng kể.

Phổ tần số rộng bao trùm tất cả các ứng dụng có thể tưởng tượng được.

Giải pháp plug-and-play thông minh giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn.

Mỗi động cơ được phê duyệt, thử nghiệm và mô đun hóa để có thể sản xuất và phân phối trên toàn thế giới trong thời gian ngắn nhất.

Ứng dụng kéo belt

Ưu điểm so với động cơ ngoài:

 1. Lắp đặt: dễ dàng
 2. Vệ sinh: nhanh chóng
 3. Không gian để cài đặt: tiết kiệm
 4. Năng lượng tiêu thụ: ít hơn
 5. Tỏa nhiệt: thấp hơn
 6. Tiếng ồn: nhỏ hơn